Uniek Europees recyclageproject werkt met transport via binnenvaart aan modal shift

Uniek Europees recyclageproject werkt met transport via binnenvaart aan modal shift

Uniek Europees recyclageproject werkt met transport via binnenvaart aan modal shift

Saint-Gobain, afvalintercommunale Imog en New West Gypsum Recycling slaan de handen in elkaar voor duurzame mobiliteit, gefaciliteerd door Multimodaal.Vlaanderen en Rebel

Kallo, 22 juni 2021 - In Moen (West-Vlaanderen) start Saint-Gobain, in samenwerking met Imog en New West Gypsum Recycling, en met de ondersteuning van departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Multimodaal.Vlaanderen en Rebel een pilootproject op waarbij afgedankte gipsplaten vervoerd zullen worden via de binnenvaart naar de recyclagefabriek van New West Gypsum Recycling in Kallo. Met dit project dragen Saint-Gobain en partners bij aan de modal shift, waarin op zoek gegaan wordt naar alternatieven voor het (vervuilend) vervoer via de weg. Duurzaam transport en het oneindig kunnen recycleren van gipsplaten liggen aan de basis van dit project. Het project is uniek in zijn soort in Europa en zal bij succes uitgebreid worden.

Focus op duurzaam transport en regionale inzamelpunten

Saint-Gobain zet, samen met Imog en New West Gypsum Recycling, en met de ondersteuning van departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Multimodaal.Vlaanderen, onderdeel van de logistieke cluster VIL, en Rebel, een uniek pilootproject op dat steunt op duurzaam transport via de binnenvaart*. Daarvoor komt op de site van Imog in Moen (West-Vlaanderen) een eerste regionaal inzamelpunt voor afgedankte gipsplaten. 

Johan Bonnier, CEO van Imog:

Dit project geeft invulling aan onze baseline ‘Afval…bron van grondstof en energie’ waarbij Imog als lokale overheid haar schakel in de circulaire economie graag opneemt. Het transport over water levert hierbij een duidelijke meerwaarde in het logistieke verhaal, dat in afvalinzameling en recyclage een belangrijke rol speelt.

Zowel particulieren als professionele recyclagebedrijven zullen er hun gipsplaten kunnen aanleveren. Dit materiaal wordt daarna vervoerd via de binnenvaart naar Kallo, waar de sites van Saint-Gobain en New West Gypsum Recycling gevestigd zijn.

In de recyclagefabriek van New West Gypsum Recycling zullen de platen gerecycleerd worden om daarna terug in de productieketen van Saint-Gobain gebruikt te worden. Philip Truijen, Logistics manager Benelux bij Saint-Gobain

Dit pilootproject is uniek in zijn soort in Europa. We zetten samen met onze partners in op de modal shift dankzij het gebruik van regionale inzamelpunten en het transport over water. De samenwerking met deze partners maakt deze modal shift mogelijk. Daarnaast recycleren we de gipsplaten op een hoogwaardige manier tot hetzelfde product. Saint-Gobain is de enige onderneming in de Benelux die dat op dit moment doet.

Het belang van transport via binnenvaart

Meebouwen aan de modal shift staat centraal in dit project. De modal shift houdt in dat transport via de weg verschoven wordt naar andere vervoersmodi, zoals via de binnenvaart. Saint-Gobain vervoert al sinds 2012 materialen via het water in België, maar ook naar Amsterdam en Spanje. Nu gaan ze nog een stap verder in hun duurzaamheidstraject door ook het binnenlands transport via het water naar Kallo te laten verlopen, met de ondersteuning van Multimodaal.Vlaanderen.

Filip Dupré, expert bij Multimodaal.Vlaanderen: “Vanuit Multimodaal.Vlaanderen willen we bedrijven aansporen om de shift te maken naar duurzamere transportmogelijkheden. Wij zijn een bruggenbouwer die bedrijven uit verschillende werelden samenbrengt om deze shift te realiseren. Zo brachten wij Imog in contact met Saint-Gobain om samen met met New West Gypsum de eerste steen van het pilootproject te leggen. Het is onze gezamelijke ambitie om gelijkaardige hubs op te zetten met andere Intercommunales en bedrijven, waarvoor de eerste gesprekken reeds lopen.”

Door de kaart te trekken van duurzaam vervoer via binnenvaart, kan Saint-Gobain per bootvracht vele containertransporten van de weg halen. Een schip kan in één keer 400 ton herbruikbaar gips vervoeren, het equivalent van ongeveer 16 vrachtwagens van 24 ton. Bij succes van het pilootproject, gaat het om ongeveer 30.000 ton gipsafval. Dat vertaalt zich in meer dan 1.000 ritten met vrachtwagens die vervangen worden door transport over water.

"Dit pilootproject is een uitstekend voorbeeld van hoe bedrijven duurzame logistiek toepassen”, bevestigt ook Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters. “We zien hier een mooi voorbeeld van hoe samenwerking leidt tot een modal shift van transport over de weg naar vervoer over het water. Ik juich dit toe en hoop dat vele andere bedrijven hun voorbeeld volgen. Door te kiezen voor transport van herbruikbare gips per schip, worden maar liefst 1.000 ritten met vrachtwagens vermeden."

"Dit pilootproject is een uitstekend voorbeeld van hoe bedrijven duurzame logistiek toepassen”, bevestigt ook Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters

We zien hier een mooi voorbeeld van hoe samenwerking leidt tot een modal shift van transport over de weg naar vervoer over het water. Ik juich dit toe en hoop dat vele andere bedrijven hun voorbeeld volgen. Door te kiezen voor transport van herbruikbare gips per schip, worden maar liefst 1.000 ritten met vrachtwagens vermeden.

Oneindige recyclage van gipsplaten

Jaarlijks wordt er in België ongeveer 65.000 ton gipsafval geproduceerd. New West Gypsum Recycling recycleert zoveel mogelijk van die afgedankte gipsplaten zodat Saint-Gobain deze terug in de productieketen kan brengen,. Voorgaande wordt ook wel het Cradle-to-Cradle principe genoemd.

In tegenstelling tot een eenmalige recyclage naar bijvoorbeeld cement of het gebruik van gipsafval als meststof in het buitenland, zorgt dit principe ervoor dat de gipsplaten eindeloos gerecycleerd kunnen worden. Het resultaat is dus een volledig gesloten keten voor het hoogwaardig hergebruik van gipsplaten. In 2011 kregen de gipsplaten van Gyproc® het cradle-to-cradle certificaat omdat de bestanddelen van de gipsplaten dankzij recyclage een oneindig leven krijgen. Dit project kadert in de bredere doelstellingen van Saint-Gobain om het cradle-to-cradle principe zo ver mogelijk door te trekken.

Ambitie om project uit te breiden

Saint-Gobain, New West Gypsum Recycling, Imog, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Rebel en Multimodaal.Vlaanderen hopen hun pilootproject op termijn verder te kunnen uitbreiden doorheen België. De inzamelpunten kunnen dan geografisch verspreid worden om mensen over heel Vlaanderen de kans te geven hun gipsplaten te laten recycleren. 

Philip Truijen, Logistics manager Benelux bij Saint-Gobain: “We geloven er sterk in dat dit project een verschil kan maken. Met deze samenwerking willen we laten zien hoe belangrijk het is om mee te stappen in de modal shift, met oog op duurzaamheid. Daarom willen we op termijn niet alleen uitbreiden over Vlaanderen, maar ook de mogelijkheden in heel België onderzoeken. Onze ambitie reikt zelfs nog verder: de Benelux is de volgende stap.

"We zetten samen met departement MOW voluit in op de modal shift en zetten in op het uitbreiden van de inzamelpunten zodat het project verder in Vlaanderen kunnen worden uitgebreid. Dit unieke project kan als inspiratie dienen voor andere bedrijven over hoe samenwerking kan leiden tot duurzamer transport”, vult Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters nog aan.

*Saint-Gobain werkt samen met afvalintercommunale Imog, New West Gypsum Recycling,Multimodaal.Vlaanderen en Rebel. Imog stelt haar site in Moen ter beschikking voor het verzamelen van afgedankte gipsplaten en de recyclagefabriek van New West Gypsum Recycling in Kallo doet dienst als recyclageplaats. Multimodaal.Vlaanderen en Rebel zijn faciliterende partners, waarbij Multimodaal.Vlaanderen haar netwerk en advies ter beschikking stelt en Rebel instaat voor de rapportering naar de overheid.

Over Gyproc

Gyproc België, opgericht in 1957, is marktleider wat betreft gipsoplossingen in de binnenhuis- en ruwbouwafwerking. Op het hoofdkwartier in Kallo worden gipskartonplaten geproduceerd. Het bedrijf distribueert van hieruit ook natte pleisters en platen voor de Belgische, Nederlandse, en Franse markt.

Gyproc biedt zijn klanten, gaande van bouwprofessionals, vakmannen en projectontwikkelaars tot doe-het-zelvers, innovatieve totaaloplossingen. Gyproc streeft steeds naar maximaal comfort, veiligheid, duurzaamheid en vrijheid in vormgeving.

Het bedrijf stelt in België direct een 240-tal mensen te werk, en is onderdeel van de Franse groep Saint-Gobain, die wereldleider is in bouwmaterialen.

Meer informatie kan je terugvinden op de website: www.gyproc.be

 

Over Saint-Gobain

Saint-Gobain ontwikkelt, produceert en verdeelt materialen en oplossingen die het welzijn en de toekomst van ons allemaal verbeteren. Deze materialen komen overal in onze omgeving en ons dagelijks leven voor: in gebouwen, transportmiddelen, infrastructuren en talrijke industriële toepassingen. Ze leveren comfort, prestatie en veiligheid en voldoen tegelijkertijd aan de eisen op het gebied van duurzaam bouwen, de efficiënte omgang met natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.

 

Over Imog

Imog is een intergemeentelijk samenwerkingsverband die zorgt voor de inzameling en verwerking van het afval in 11 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen, goed voor ca. 250.000 inwoners. Hiervoor beschikt zij over verschillende installaties op 2 sites, in Harelbeke en Moen, en een uitgebreid netwerk van selectieve inzameling, via ophaling aan huis, 16 recyclageparken en 300 glasbollen. Via de baseline: afval…bron van grondstof en energie is Imog een onmisbare schakel in de uitvoering van het beleid rond circulaire economie. Meer informatie op www.imog.be.

 

Over New West Gypsum Recycling

New West Gypsum Recycling (NWGR) werd opgericht in 1985 in Canada. NWGR heeft zijn processen en bedrijfsmodel gestroomlijnd en heeft zich gepositioneerd als wereldleider in het recycleren van gipsafval in een volledig gesloten keten, 100% gesloten kringloop. Vandaag beschikt men over een capaciteit om bijna 1 miljoen ton per jaar te recycleren. De ambitie van NWGR is om dit aantal te laten groeien door te blijven investeren in technologie om de efficiëntie van de processen te verhogen, de kwaliteit te verbeteren en de kosten te verlagen. Lees ons hele verhaal op: www.nwgypsum.com

 

Over Multimodaal.Vlaanderen

Multimodaal.Vlaanderen maakt deel uit van VIL en is een onafhankelijk adviespunt dat sinds 2017 verladers en logistieke dienstverleners begeleidt en verbindt bij het zoeken naar alternatieve, duurzamere transportoplossingen. Het doel? Samen met de bedrijfswereld de omslag inzetten naar slimme, efficiënte en duurzame transportkeuzes. Meer informatie op www.multimodaal.vlaanderen

 

Over Rebel

Rebel is een dynamisch adviesbureau dat werkt op het publiek-private raakvlak. Rebels werken aan de vraagstukken van de toekomst op het gebied van duurzaamheid, transport, stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en de sociale sector. Rebel creëert impact, niet alleen als adviseur maar ook als investeerder. Want wie gelooft in zijn eigen adviezen, investeert mee. Toegewijd aan het creëren van verandering, initieert en realiseert Rebel ook zijn eigen projecten. Meer info over Rebel vind je op www.rebelgroup.com