Kinderwerking Fabota bouwt duurzaam verder

Kinderwerking Fabota bouwt duurzaam verder

Kinderwerking Fabota bouwt duurzaam verder

Kinderwerking Fabota is een deelwerking van buurtwerk ’t Lampeke in Leuven. De kinderwerking heeft haar werking in de Riddersstraat 33, 3000 Leuven. Er wordt gewerkt met kinderen (kleuter- en lagere school) en hun ouders uit de Ridderbuurt. Er is een breed aanbod van spel, diverse activiteiten en huiswerkbegeleiding. Daarnaast zijn er diverse projecten: circus, percussie, fietsen, tuinieren ...

Er is veel aandacht voor onderwijs en een sterke samenwerking met de buurtscholen. Fabota is ook een gezinsgerichte werking. Ook ouders hebben hier een duidelijke plek: ze worden binnen de werking ondersteund en betrokken via oudergroepen, gezins- en buurtgerichte activiteiten.

 

Kinderwerking Fabota maakt gebruik van twee gebouwen (het oude gebouw en de loods), een binnenplein en een speeltuin met volkstuintjes. Deze Fabota-site ligt een beetje verborgen, in een stille oase, achter sociale appartementen op de hoek van de Brusselse en de Riddersstraat. Vroeger was dit een breiwol- en ondergoedfabriek Fabota (inderdaad, dezelfde naam). Tussen 1987 en 2021 werd er stap per stap gerenoveerd

Een duurzame facelift voor het ‘oude’ gebouw

In 2018-2019 namen we het ‘oude’ gebouw op de Fabota-site onder handen. Een combinatie van ‘een beetje’ nieuwbouw en grondige renovatie. Met een ecologische focus: degelijke isolatie, groendak, eerlijke, duurzame en gezonde materialen. Het gerenoveerde gebouw biedt plaats aan meer dan 40 kinderen. Het stukje nieuwbouw huisvest de klusjesploeg en dient als opslagplaats. Een extra ruimte op de eerste verdieping zetten we polyvalent in voor kinderen, ouders en de begeleidersploeg.

Samen met Saint-Gobain aan de slag

De groep Saint-Gobain (Gyproc®, ISOVER, Weber en Saint-Gobain Building Glass) werkte opnieuw mee aan dit bouwproject. Zij boden hun eigen materialen kosteloos aan en stonden ons bij met hun expertise over duurzame materiaalkeuze en ondersteuning bij de plaatsing van de producten. De begeleidingsploeg van Saint-Gobain kwam zelf de werken met Gyproc® producten mee tot een mooi einde brengen.

 

Ook de stad Leuven duwt sterk mee …

Deze werken waren enkel mogelijk dankzij een grote financiële steun van de stad Leuven. Het is een grote meerwaarde dat de stad hier haar schouders onder zet. Zij maakt hierbij een duidelijke keuze om het middenveld te versterken. Kinderwerking Fabota/buurtwerk ‘t Lampeke kunnen hiermee de werking duurzaam en kwalitatief verder uitbouwen. We laten Dirk Vansina, de Leuvense schepen van jeugd dus ook graag aan het woord.