Gyproc® en Saint-Gobain op weg om klimaatneutraal te worden

Gyproc® en Saint-Gobain op weg om klimaatneutraal te worden

Begin 2022 sloten we met Gyproc® een windturbine aan op de site in Kallo. Met deze windturbine kunnen we naar schatting 8750 MWu aan duurzame energie opwekken voor de site, vergelijkbaar met stroom voor 3000 gezinnen per jaar, en kunnen we tot 1500 ton CO2 per jaar vermijden.

We kunnen nu zelf duurzame energie opwekken dankzij de windturbine en dankzij de warmtekrachtkoppeling die we in 2016 in gebruik namen. Al die energie kan niet altijd gebruikt worden, als er bijvoorbeeld machines stilliggen. Dan geven we elektriciteit terug aan het elektriciteitsnet.

CO2-neutraal tegen 2050

De investeringen in de aansluiting van de windturbine op het eigen elektriciteitsnetwerk – en de aansluiting van de warmtekrachtkoppeling – maken deel uit van onze ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Sinds begin 2022 koopt Saint-Gobain enkel nog groene stroom aan. Daarnaast zijn er plannen om tegen 2030 nog meer duurzame energie op te wekken op de site van Gyproc® via zonnepanelen of extra windturbines. Tegen 2030 willen we 33% minder CO2 uitstoten om dan uiteindelijk tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Gyproc® trekt al langer de duurzaamheidskaart op verschillende gebieden, net zoals Saint-Gobain. Zo recycleren we bij Gyproc® gipsplaten volgens het Cradle to Cradle principe en hebben we ook een eigen Gyproc® Recycling Service. Daarnaast dragen we ook bij aan de modal shift, waarin op zoek gegaan wordt naar alternatieven voor het (vervuilend) vervoer via de weg. Zo zijn we begonnen met vervoer van afgedankte gipsplaten via binnenvaart. Nu we naast onze producten ook meer en meer onze sites zelf verduurzamen, ligt de weg naar klimaatneutraliteit open