Circulariteit

Circulariteit

Circulariteit bij Gyproc®

Er is nog een lange weg te gaan naar een CO2-neutrale toekomst, maar we proberen bij Gyproc® zo goed mogelijk ons steentje bij te dragen. Voor ons zijn duurzaamheid, circulariteit en het verminderen van de CO2-uitstoot onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom sprongen we een kleine tien jaar geleden op de circulariteitskar.

We begonnen ons avontuur in 2011, toen onze gipswanden het Cradle-to-Cradle certificaat kregen. Bij Cradle-to-Cradle komen materialen in een kringloop van recyclage terecht, zodat ze een oneindig leven hebben. Bij Gyproc®  herwerken we onze afgedankte gipsplaten volledig tot een gloednieuw exemplaar, telkens opnieuw. Sindsdien zijn we altijd blijven inzetten op circulariteit en circulair bouwen. Bij circulair bouwen komen bouwmaterialen of delen van bouwmaterialen in een kringloop van hergebruik, herstellen en recyclage terecht, zodat ze telkens opnieuw gerecycleerd worden.

Maar circulariteit is en blijft een erg breed en daarom misschien niet altijd even tastbaar begrip. Gyproc®  probeert dit tastbaar te maken door in te zetten op drie pijlers: recyclage, hergebruik en kennis.

Circulair bouwen - 3 focusgebieden

Recyclage

Gyproc® heeft een eigen recyclagedienst om de Cradle-to-Cradle gecertifieerde oude gipsplaten te recycleren: Gypsum Recycling Services. Het percentage recyclaat in de Gyproc®  gipsplaten bedraagt nu 14%, maar we willen dit opdrijven tot 20%. Wil je meer weten over de Gypsum Recycling Services? Contacteer dan jouw Regio Manager.
Ook zusterbedrijf ISOVER recycleert zijn materialen via een ISOVER recyclagedienst. We verzamelen de afgedankte materialen in zakken of containers, die we dan recycleren op ons eigen terrein.

Hergebruik

Om onze producten te kunnen hergebruiken, zetten we bij Gyproc®  ook in op demonteerbare gipswanden. Zo kunnen we onze bestaande gipswanden opbouwen, demonteren en weer hergebruiken. Inspiratie voor deze oplossing vond Gyproc®  bij het pilootproject van de VUB waaraan Gyproc®  mocht meewerken, Circular Retrofit Lab genaamd. Dit project zorgde voor de circulaire renovatie en herbestemming van studentenkoten met duurzaam materiaal en groene technieken.

Kennis

We willen in de toekomst al onze gipsplaten voorzien van een materiaalpaspoort. Zo’n paspoort garandeert dat alle onderdelen herbruikbaar zijn of hoogwaardig gerecycleerd kunnen worden en dus niet eindigen op de afvalberg. Een materiaalpaspoort zorgt voor transparantie over het product: welke materialen worden gebruikt, en wat is hun verdere levensloop (ook na gebruiksfase)? Als we onze gipsplaten voorzien van een materiaalpaspoort, kunnen we inventarissen maken van (nieuw)bouwprojecten. Zo kunnen we bij sloopwerken gericht materialen hergebruiken.

We hebben bij Gyproc®  sinds 2011 al mooie stappen in de goede richting gezet voor een groene en circulaire toekomst. Maar de mogelijkheden om nog duurzamer te worden zijn zeker nog niet uitgeput. Daarom blijven we hard inzetten op duurzaamheid en circulariteit om de wereld van morgen nog dat extra tikkeltje groener te maken.