Health & Safety Manager

Health & Safety Manager

Als Health & Safety Manager neem jij het voortouw in het verder uitwerken, implementeren en opvolgen van de Saint-Gobain veiligheids- en gezondheidscultuur. Je zorgt voor een veilige en gezonde werkomgeving voor al onze medewerkers en je adviseert het management bij het nemen van beslissingen met betrekking tot arbeidsveiligheid en gezondheid. Dit alles gebeurt met het oog op het behouden van de doelstelling van 0 werkongevallen en beroepsziekten.

Doelstelling: 
 • In nauwe samenwerking met het management, bepaal jij de prioriteiten op vlak van veiligheid en gezondheid en ben jij de bewaker van specifieke veiligheids, gezondheids- en welzijnscampagnes in onze onderneming.  Je werkt deze campagnes uit, implementeert deze in de organisatie, volgt ze op de voet op en stuurt bij waar nodig.
 • Als lid van het comité voor preventie en bescherming op het werk, streef je samen met directie en de sociale partners naar een optimaal veiligheidsbeleid. Je neemt een voortrekkersrol op om een cultuur van een sterk bewustzijn rond welzijn, veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te stimuleren.
 • Je vertaalt de wetgeving naar concrete procedures en richtlijnen, je draagt deze uit in de organisatie en coacht, ondersteunt en begeleidt leidinggevenden en medewerkers om deze toe te passen.
 • Je geeft advies m.b.t. onderzoek naar de psychosociale risico’s op het werk en aanpassingen aan technische installaties
 • Je ondersteunt de collega’s bij het opstellen van risicoanalyses, je stelt instructies op voor het gebruik van werkmiddelen, je organiseert toolboxmeetings en je coördineert veiligheidsobservaties.
 • In deze rol rapporteer je aan de Plant Manager, maar werk je tegelijkertijd nauw samen met de andere afdelingen op de site zoals Finance, Sales & Marketing, HR, Supply Chain, ….
Profiel: 
 • Je hebt een hogere opleiding genoten en blikt reeds terug op minstens 5 jaar relevante ervaring bij voorkeur in een industriële omgeving.
 • Je behaalde het diploma van Preventieadviseur niveau 1.
 • Jouw sterke interpersoonlijke skills, jouw overtuigingskracht en jouw sterk empathisch vermogen zorgen ervoor dat je iedereen op de site weet te motiveren om actief mee te werken aan een cultuur van veiligheid en gezondheid binnen Saint-Gobain Construction Products.
 • Met jouw handson pragmatische aanpak krijg je iedereen mee in het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn.
 • Je bent Nederlandstalig en je beschikt over een goede kennis van het Engels. Goede kennis van het Frans is een extra troef.
Ons aanbod: 
 • Je komt terecht in een dynamische omgeving waar collegialiteit, innovatie en professionele ontwikkeling centraal staan.
 • Je start in een nononsens omgeving waar men zegt wat men doet en doet wat men zegt.
 • Je kan mee een stempel drukken op de transformatie van de organisatie waarbij veiligheid en duurzaamheid voorop staan.
 • Een aantrekkelijk salarispakket in lijn met jouw ervaring.

 

mailto: 
eric.verbaenen@saint-gobain.com