We doen méér met minder energie

We doen méér met minder energie

Gips is een van de duurzaamste bouwmaterialen die je kan vinden. Niet alleen omdat gips oneindig recycleerbaar is, maar ook omdat het productieproces van gipsplaten of pleister geen extreme hitte vraagt zoals bij baksteen of cement.

In het licht van de klimaatdoelstellingen passen we met onze energiezuinige fabriek de meest recente technologieën toe om ons energieverbruik tot een minimum te herleiden. Wist je bijvoorbeeld dat we 55% van onze elektriciteitsbehoefte zelf opwekken met onze warmtekrachtkoppelingsinstallatie?  

We werken ook aan energiezuiniger transport. Zo zetten we scheepvaart in voor de aanlevering van zowel grondstoffen als afgewerkte producten. Ook zetten we steeds vaker vrachtwagens in die in plaats van op diesel op milieuvriendelijker LNG-gas (vloeibaar aardgas) rijden.