Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid is altijd vanzelfsprekend geweest voor Gyproc. Ons product leent zich ertoe: gips is een zuiver materiaal, dat in principe oneindig recycleerbaar is. In 2011 ontvingen we als eerste bedrijf in de Belgische bouwsector het Cradle-to-Cradle-label. Dit label onderstreept onze inspanningen om een gezond en recycleerbaar product te maken.

Maar we zijn ook trots op ons productieproces: we besparen water door zoveel mogelijk waterdamp uit onze schouwen te recupereren. Daarnaast wekken we een groot deel van onze energie zelf op met een warmtekrachtkoppelingsinstallatie.

En omdat we houden van de haven, willen we die ook nog leefbaarder maken. Samen met Natuurpunt en het maatwerkbedrijf Natuur- en Landschapszorg hebben we een ecologische berm aangelegd. Dankzij die berm zijn er de laatste jaren veel meer dieren en groen bijgekomen op ons terrein.

Verder willen we de Belgische wegen minder belasten. Zo schakelen we binnenschepen in voor het vervoer van grondstoffen en afgewerkte gipsplaten én zijn we met sommige van onze vrachtwagens overgeschakeld van diesel naar het milieuvriendelijker LNG.